Belépési nyilatkozat letöltése

Szabályzat

A mászóközpontban létrehozott mesterséges környezet nem csökkenti az esetleges sérülések vagy a halál bekövetkezésének a kockázatát, valamint további veszélyt jelenthet a Felhasználóra a fogások törése vagy elfordulása. 

A mászóközpontban elhelyezett szivacsokat a kényelmesebb földre érkezés miatt tervezték és helyezték el, és nem a falról történő leugrás céljából. A szivacsok nem teszik biztonságosabbá a mászást, a tört és kificamodott végtagok veszélye továbbra is fennáll a puha földre érkezés ellenére is. Ellenőrizetlen esések sérülést okozhatnak akár magának a mászónak, akár másoknak.

A mászóközpontban minden esés magába foglalja a sérülés kockázatát a felszerelt biztonsági rendszerek ellenére is. A lehetőségekhez mérten minden látogató köteles az esés és sérülés kockázatát minimalizálni saját és mások testi épségének megőrzése érdekében.

A mászóközpontban lévő szabályok célja nem az, hogy korlátozza az élvezeti értéket. Kötelezettség az üzemeltető felől, és kötelezettsége a látogatóknak. A szabályzat be nem tartása lehetőséget ad a személyzetnek, hogy udvariasan megkérje a távozásra az azt be nem tartó látogatót.

Felügyelet nélküli mászás: Felügyelet nélkül csak olyan személy mászhat, aki képes a mászó beülőt annak használati utasítása szerint szabályosan felvenni, azt összekapcsolni a kötéllel, karabinerekkel, felső biztosítás esetén, vagy csomó segítségével elölmászás esetén. Továbbá képes megfelelően használni a biztosító berendezést, a mászó esése esetén őt megtartani és leereszteni. A biztosító társáról meg van győződve, hogy tudja szabályosan használni az biztosító berendezést és az esetleges esést képes megtartani. Tisztában van a kockázatokkal, melyek a mászó tevékenység során felmerülhetnek. Amennyiben nem képes az előzőekben említettekre, vagy azok közül bármire, úgy felügyelet nélkül tilos mászni. A mászóközpont képesített falmesterei, oktatói és edzői ellenőrizhetik a felügyelet nélküli mászókat, hiányosság esetén figyelmeztethetik, vagy eltilthatják a felügyelet nélküli mászástól.

Felügyelt mászás: A mászó központ képesített Üzemeltető személyzete, falmesterei, oktatói és edzői alkalmasak mászók vagy csoportok felügyeletére.

Gyerekek: Minden gyermeket, aki a mászó központban tartózkodik, felügyelnie kell felnőtt kísérőnek 14 éves korig. Ha 14 éves elmúlt és részt vett olyan oktatási programban, amelynek része a felügyelet nélküli mászás képzése, gondviselője jóváhagyásával és nyilatkozata alapján felügyelet nélkül is mászhat. Megkérünk minden szülőt, kísérőt, hogy kísérje figyelemmel gyermekeit és tisztelje a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, kiabálni a falak környékén. A nem sportoló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat és komoly balesetveszélyt jelenthet!

 

Általános szabályok:

A mászó központot csak az használhatja, akit a recepció beléptetett (azaz: aláírta a szükséges nyilatkozatot, megvásárolta a belépő jegyet, érvényesíttette a bérletét). A belépő jegy vagy bérlet visszaváltásra nincsen lehetőség.

Minden esetben körültekintően kell eljárni a tevékenység különösen veszélyes jellegéből eredő szabályok betartásával.

Minden problémát a fallal, fogásokkal, felszereléssel vagy mások viselkedésével kapcsolatban, haladéktalanul jelenteni kell az üzemeltető személyzetnek.

Figyelni kell a többi mászóra, legyen tisztában azok helyzetével, kerülje el mások veszélyeztetését, és hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol mások veszélyeztethetnek.

Amennyiben nem használja a falat, lépjen hátrébb, a falon mászók alatt tartózkodni tilos. A nem használt kötelet, mászócipőt, stb. távolítsa el a fal alól. A mászó terembe behozott csomagokat tilos a mászófal alatt tárolni, és olyan helyre elhelyezni, ahol balesetet okozhat (pl. elesés)

A mászok és a biztosító ember zavarása, figyelem elterelése tilos. A teremben tilos hangoskodni és kerülni kell minden olyan megnyilvánulást, amellyel megzavarhatók a mászók, ill. biztosító társaik!

A teremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott. Csak tiszta porzsákba helyezett magnézium használható. A kiömlött magnéziát azonnal fel kell takarítani, vagy haladéktalanul jelezni az üzemeltető személyzetnek / falmesternek.

A falba saját köztes vagy más eszköz elhelyezése tilos, a falba elhelyezett eszközök (fogás, kötél, köztes) kiszerelése tilos.

Dupla ellenőrzés: minden bekötési pontot kétszer kell ellenőrizni. Egymás ellenőrzése: a mászó párosok a mászás megkezdése előtt kötelesek ellenőrizi a másik helyes bekötését. Amennyiben kétség merülne fel a mászást nem szabad megkezdeni.

A belépő és a bérlet alkalmanként meghatározott időtartam benntartózkodásra jogosít.

A lezárt sportmászófalra engedély nélkül felmászni szigorúan tilos.

Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem áll alkoholos, drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az éberségre.

Aki veszélyezteti a többi résztvevőt kizárható a mászásból

Az üzemeltető utasítására a résztvevők kötelesek a legrövidebb idő alatt, elhagyni a mászófal 10 m-es körzetét. Ennek során ügyelni kell arra, hogy más személyt ne lökdössenek, tapossanak el.

 

Mászás:

Ha mászás közben bármi probléma adódik, egyértelműen és határozottan kommunikálni kell azt a partnerünk felé és kérjük az üzemeltető személyzet / falmester vagy a környezetünkben levők segítségét!

A magas falakat úgy tervezték, hogy a biztonságot a kötél biztosítja, a kötél nélküli mászás nem megengedett. Kötél nélküli mászás csak a boulder résznél megengedett.

Saját felszerelés csak saját felelősségre használható, üzemeltető személyzet/falmester a meg nem engedett / balesetveszélyes felszerelések használatát megtilthatja. Szabványos kötelet, beülőt, karabinert és biztósítóeszközt* kell használni.

Mászás előtt minden ékszert, karkötőt, gyűrűt, órát le kell venni. Illetve minden olyat, ami beakadhat valahova, le kell venni illetve összefogni (pl: ruha). A hosszú hajat összefogva kell viselni, mert könnyen beakadhat a karabinerbe, biztosítóeszközbe.

Mászásnál balesetveszélyesen oldalirányban tilos mászni / traverzálni. A mászó csak a köteléhez tartozó zónában mászhat.

A mászás megkezdése előtt mindig ellenőrizni kell:

  • Hogy mind a saját, mind a társ beülője megfelelően legyen befűzve, a kötélen található csomó – elölmászásnál a mászó által kötött csomó – megfelelően van megkötve. Ezt a partnernek is ellenőriznie kell.
  •  Felső biztosítás esetén győződjünk meg róla, hogy a fal tetején a kötél legalább 2 ponton rögzített „stand” pontba van befűzve, nincs megtekeredve és a partnerünkkel ugyanazon kötél két végén vagyunk bekötve. A biztosító eszköz megfelelően van a beülőhöz rögzítve, a kötél a két karabiner segítségével van a beülőhöz rögzítve. Mind a mászó, mind a biztosító ember karabinere be van tekerve (bajonettes karabiner esetén megfelelően be van fordítva) Biztosításhoz bármely „lapka”* típusú eszköz megengedett. Más típusú biztosító eszköz használata tilos, pl Gri-gri, stb
  • Ha a biztosító vagy bármilyen más eszközzel, vagy a mászással kapcsolatban kérdése merül, kérdezze az üzemeltető személyt / falmestert!
  • A biztosító ember ellenőrizze a mászó csomóját, a mászó pedig ellenőrizze a biztosító eszköz megfelelő használatát.
  •  Ne felejtsük el, hogy biztosító ember kezében van a társ – mászó – élete!

 

Biztosítás:

Mindig használjon biztosító eszközt, a biztosító eszköz a beülő megfelelő helyére a véletlen nyitást megakadályozandó módon, zártan kapcsolódjon. A „Testről” (beülő nélküli) biztosítás nem megengedett.

A biztosító embernek végig figyelnie kell a partnerére, hogy bármilyen, hirtelen adódó helyzetben gyorsan és megfelelően tudjon reagálni. Mindig a fal közelében álljon, ülni vagy feküdni tilos. Biztosítás közben leülni, telefonálni illetve bármilyen figyelmet elvonó tevékenységet végezni szigorúan tilos!

A biztosító embert mindig hátulról kell kikerülni.

Mászásnál az egymás melletti zónában mászók között 2 méteres védőtávolság betartása kötelező. Esési zóna.

Biztosításhoz bármely „lapka”* típusú eszköz megengedett. Más típusú biztosító eszköz használata tilos, pl Gri-gri, stb

Elölmászás:

Csak olyan dinamikus kötéllel lehetséges megfelel a nemzetközi szabványnak, a teremben elhelyezet felső biztosításhoz használt kötelekkel tilos.

Beülő és kötél összekapcsolására a perec csomó vagy a dupla bulin csomó megengedett. Karabiner nem használható.

A saját felszerelés használata, akkor megengedett, ha elfogadja, hogy ez a használójának kockázata. Ezekért az eszközökért semmilyen felelősséget nem vállal a mászó központ.

A mászó út valamennyi beépített köztes biztosítási pontját akasztani kell, ezek közül egy sem kihagyható, a stand mindkét karabinerét akasztani kell. Elölmászás után felső biztosítással mászni csak végig kimászott utat szabad, ha az elölmászó az elhelyezett standponton is szabályszerűen átvezette a kötelet, és az összes köztes biztosítási pontban be van akasztva a kötél.

Tiszteletben kell tartani a mások által használt mászó utakat, abba bemászni illetve keresztezni tilos.

 

Felszerelés/ Felszerelés bérlés:

Lehetőség van mászócipő, magnéziazsák, beülő, biztosítóeszközök és kötél bérlésére. A bérelt eszközöket a mászó központ területéről kivinni tilos.

A bérelt mászócipő csak zokniban használható.

A bérelt felszerelésekben, azok nem rendeltetésszerű használata miatt okozott kár a bérlőt terheli!

A falmászó teremben tilos a földön fekvő kötélre lépni!

Balesetet okozhat minden, nem megfelelően vagy nem kellő odafigyeléssel alkalmazott eszköz. Saját biztonsága érdekében gondosan tájékozódjon a használt felszerelésekről és rendszeresen ellenőrizze azok állapotát, épségét.

A mászó központ által biztosított felszereléseket (kötelek, beülők, fogások) rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén azonnal gondoskodunk azok cseréjéről. Ha mászás során bármilyen rendellenességet, hibát, anyaghibát (pl. sérült express, kötél vagy fogás) vagy emberi szabálytalanságot észlel, a saját és mások biztonsága érdekében kérjük, hogy azonnal jelezze a testnevelő tanárnak / falmesternek!

 

Boulder:

Boulderes (kötél nélküli) mászásnál felfogni maximum 4,5 m magasságáig szabad valamint 1,5 m magasságánál magasabbra fellépni csak figyelő (spot) ember jelenlétében szabad.

Mindig a saját képességeinek megfelelő nehézséget válasszon, kerülje a nem szándékot esést, és a leugrást.

Soha ne másszon mások fölé vagy alá. Mászó alatt tartózkodni tilos, kivétel a figyelő ember (spot).

 

Higiénia:

A mászó központ területén higiéniai okokból mezítláb/zokniban tartózkodni, mászni tilos.

A falat és a termeket csak tiszta talpú torna/mászó cipőben használható.

A zuhany/öltöző papuccsal használható. Javasoljuk, hogy a mászóteremben is viseljen papucsot, amikor nem mászik.

A mászó központ területén dohányozni tilos.

 

Ipari alpin:

Az ipari alpin képzés eszközei, létesítményeit csak szervezett ipari alpin képzés keretén belül lehet használni. Mászóbérlet vagy mászó napijegy ezen létesítmények használatára nem jogosít fel, azokra felmászni tilos.

 

Falmester:

Az Üzemeltető személyzet / falmester utasításit kötelező betartani. Kérését, utasításait mindig végre kell hajtani, hiszen elsősorban ő(ők) felelnek azért, hogy mindenki biztonságban használhassa a mászó központot! A biztonságos üzemeléshez azonban minden a mászó központban tartózkodó figyelmére is szükség van. 

Az Üzemeltető személyzet / falmester nem biztosít folyamatos felügyeletet.  

 

 

Video:

A létesítmény területén video rendszer működik, ami kizárólag munkavédelmi és biztonságtechnikai okok céljára használható fel.

A BigWall kijelenti, hogy az video felvételeket kizárólag a jogszabályok által engedélyezett módon használja fel, adja ki, és megsemmisíti/törli.

 

Veszély helyzet / Baleset:

Tűz észlelése esetén:

  • Riassza a Falmestert vagy Recepciót. Ő(k) értesítik a Portaszolgálatot és vagy a Tűzoltóságot.
  • A falakon található oltókészülékkel a lehető leghamarabb oltsa el a tüzet.
  • A Biztosító emberek a lehető leghamarabb, de kontrolált módon engedjék le a falon lévő párjukat és a menekülő utakon/kijáratokon hagyják el a helységet.

 

Baleset:

  • falon lévő esetleges leesés veszély esetén húzzák alá a mentő szivacsot (az eső lehetőleg fekvő helyzetbe (judo esés) pozícióban érkezzen a szivacsra)
  • Riasszák a Falmestert és vagy a Recepciót, aki értesíti a Mentőket illetve egyéb érintett hatóságokat.
* biztosító eszköz illetve “lapka típusú” eszköz esetén a recepción kaphat tájékoztatást, hogy az adott eszköz megfelel-e a szabályzatnak.